مقتل معصومین جلد 1
مولف: پژوهشکده باقرلعلوم
تعداد صفحات: 980
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 3
قیمت: 100000 ریال
مقتل معصومین جلد 2
مولف: پژوهشکده باقرلعلوم
تعداد صفحات: 696
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 4
قیمت: 70000 ریال
مقتل معصومین جلد 3
مولف: پژوهشکده باقرلعلوم
تعداد صفحات: 712
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 3
قیمت: 70000 ریال
مقتل معصومین جلد دوره 3جلدی
مولف: پژوهشکده باقرلعلوم
تعداد صفحات: 2388
قطع: وزیری
نوبت چاپ: -
قیمت: 240000 ریال